Ledarutveckling från nuläge till nyläge! Mitt bästa LedarJag bygger på vetenskapliga ledarteorier, utvecklingsmetoder och konkreta verktyg. Mitt bästa LedarJag är riktad till dig som är ledare eller chef och vill mer med ditt ledarskap.

Läs mer och hitta inbjudan på ruuda.se