Om simhopp

Den moderna simhoppningen kom till Sverige redan i mitten av 1800-talet, och sedan 1908 finns den med på det ordinarie OS-programmet. 1912 vann Greta Johansson OS-guld, det blev Sveriges första kvinnliga OS-guld.

I simhopp kan man tävla från en meter, tre meter eller höga hopp. Man kan även tävla individuellt eller som par, så kallad synchro.

Varje simhopp kan beskrivas med en hoppkod som beskriver vilken hoppgrupp och vilken stilart som används. Sedan poängsätter 5 eller 7 domare hoppet baserat på bland annat teknik och skönhetsvärde.

Greta Johansson, OS-guld i simhopp 1912.
Greta Johansson.
Greta Johansson.

Hoppgrupper

Det finns sex kategorier (grupper) av hopp: 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Grupp 1

Man står framåt och roterar framåt.

Hoppgrupp 1. Man står framåt och roterar framåt.

Grupp 2

Man står bakåt och roterar bakåt.

Hoppgrupp 2. Man står bakåt och roterar bakåt.

Grupp 3

Man står framåt och roterar bakåt.

Hoppgrupp 3. Man står framåt och roterar bakåt.

Grupp 4

Man står bakåt och roterar framåt.

Hoppgrupp 4. Man står bakåt och roterar framåt.

Grupp 5

Skruvhopp.

Hoppgrupp 5. Skruvhopp.

Grupp 6

Handstående hopp.

Hoppgrupp 6. Handstående hopp.

Hoppgrupper

Det finns sex kategorier (grupper) av hopp: 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Grupp 1

Man står framåt och roterar framåt.

Hoppgrupp 1. Man står framåt och roterar framåt.

Grupp 2

Man står bakåt och roterar bakåt.

Hoppgrupp 2. Man står bakåt och roterar bakåt.

Grupp 3

Man står framåt och roterar bakåt.

Hoppgrupp 3. Man står framåt och roterar bakåt.

Grupp 4

Man står bakåt och roterar framåt.

Hoppgrupp 4. Man står bakåt och roterar framåt.

Grupp 5

Skruvhopp.

Hoppgrupp 5. Skruvhopp.

Grupp 6

Handstående hopp.

Hoppgrupp 6. Handstående hopp.

Stilarter

Hoppen kan utföras i fyra olika stilarter; A, B, C och D.

Stilart A
Rak stil

Man skall vara så rak man kan, från fot till huvud.

Stilart A. Rak stil.

Stilart B
Pikstil

Man håller benen raka och böjer endast i höftled.

Stilart B. Pikstil.

Stilart C
Gruppering

Man böjer i knäled, höftled och rullar ihop sig som en boll.

Stilart C. Gruppering.

Stilart D
Valfri stil

Används endast när man utför skruvhopp. Man väljer att göra gruppering eller pik efter att skruven är utförd.

Stilart D. Valfri stil.

Hoppkod

Varje hopp beskrivs med en hoppkod.

Koden utgår från grupp, stil och antal halva rotationer. 105C t.e.x. betyder två och en halv volt framåt i gruppering.

1 står för grupp av hopp.
0 står för om den görs flygande.
5 står för antal halva volter.
C står för stilarten.

Bedömning

Vid olympiska spel, världsmästerskap och europamästerskap tjänstgör 7 domare. Vid landskamper, internationella och större nationella tävlingar som t.e.x. SM, JSM och USM används 5 domare.

Bedömningen ska omfatta utgångsställning, anlopp, upphopp, teknik och skönhetsvärdet under luftfärden samt nedslaget i vattnet.

Poängberäkning

Sedan ett hopp utförts skall hoppdomarna, genast efter visselsignalen av hoppledaren, tveklöst och utan iakttagande av varandra, samtidigt uppvisa sina poängsiffror.

På hopplistan skrivs domarsiffrorna in. Därefter stryks högsta och lägsta siffran och de 3 återstående domarsiffrorna läggs ihop och multipliceras med svårighetsgraden. Summan blir poängen för hoppet.