Integritetspolicy

Vi på Anna Lindberg AB tar din integritet på allvar och hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Anna Lindberg AB kommer att följa gällande lagar om dataskydd och vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information från missbruk.

Omfattning

Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter om konsumenter som samlas in eller används av Anna Lindberg AB i relation till våra tjänster. Detta inkluderar information som tas emot via vår webbshop, information som bearbetas som en del av våra tjänster till dig och information som samlas in offline vid evenemang.

Vilka uppgifter samlar vi in?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan t.ex. inbegripa:

  • Ditt namn, adress och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress
  • Din ålder och ditt födelsedatum
  • Ditt kön
  • Dina inköpsuppgifter, såsom summor och inköpsdatum
  • Dina bankkontouppgifter

Hur vi samlar in personliga uppgifter

Anna Lindberg AB kan få din personliga information på ett antal olika sätt, t.ex. när du skapar ett konto eller när du prenumererar på ett nyhetsbrev. Vi kan också få dina personuppgifter från en av våra partners. När du t.ex. registrerar dig för en tjänst från en sådan partner och du godtar att de delar data med Anna Lindberg AB.

Hur vi samlar in och använder icke-personlig information

Observera att när du besöker vår webbshop så samlar vi automatiskt in viss icke-personlig information såsom typ av operativsystem och webbläsare som används, din internetleverantör eller i förekommande fall, adressen till den sida som ledde dig till vår webbshop. Vi använder icke-personlig information som vi samlar in för att förbättra utformningen och innehållet i vår webbshop.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Anna Lindberg AB erhåller och använder dina personuppgifter för följande syften:

  • Att erbjuda våra tjänster till dig och att kommunicera med dig i samband med dessa tjänster
  • Att aktivera och underhålla ditt konto på annalindberg.se
  • Att registrera dig för att ta emot nyhetsbrev
  • Att behandla frågor som tas emot via vår webbshop
  • Andra ändamål som uppges vid den tidpunkt du frivilligt uppger dina personuppgifter som är i enlighet med gällande lagar och förordningar

Marknadsföring

Anna Lindberg AB kan emellanåt använda dina personuppgifter för att skicka automatiska e-postmeddelanden eller marknadsföringsmaterial om våra produkter och tjänster och produkter eller tjänster från tredjepartsleverantörer, med ditt föregående medgivande eller när du är en befintlig kund och det gäller liknande produkter eller tjänster. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla funktioner som hjälper oss att se till att du fick meddelandet och att du kunde öppna meddelandet. Du kan välja bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden när som helst, utan kostnad genom att följa instruktionerna i vår marknadsföringskommunikation.

Vidarebefordra dina personuppgifter

Som en allmän regel vidarebefordrar vi inte din personliga information till någon utanför Anna Lindberg AB. Det kan dock förekomma situationer då vi delar din personliga information med betrodd tredje part som utför affärsfunktioner (t.ex. står som värd för vår webbshop, analyserar data eller utför revisioner) eller tillhandahåller tjänster för vår räkning (t.ex. supporttjänster). För alla sådana tredje parter ställs som krav att de på ett adekvat sätt skyddar din personliga information och endast hanterar den i enlighet med våra instruktioner.

Ibland kan Anna Lindberg AB erbjuda dig en tjänst eller organisera ett event i en gemensam marknadsföringskampanj med andra företag. I sådana fall kommer dina personuppgifter att delas med dessa företag. Vi kommer alltid att låta dig veta att det finns en sådan relation och vilka dessa företag är innan du registrerar dig. Observera att dessa företag ofta har sina egna integritetspolicyer som gäller för hur de använder dina personuppgifter. Dessa integritetspolicyer kan skilja sig något från Anna Lindberg AB:s integritetspolicy.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

Anna Lindberg AB kan överföra och behandla alla personuppgifter som du lämnar till oss till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagar kanske inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter. Anna Lindberg AB kommer därför att se till att alla lämpliga skyddsåtgärder finns på plats och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådan överlåtelse.

Andra webbplatser

Vår webbshop innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en sådan länk lämnar du automatiskt vår webbshop. Trots att dessa tredje parters webbplatser valts med omsorg, kan Anna Lindberg AB inte ansvara för användning av dina data via dessa företag. För mer information, se integritetspolicyn på webbplatsen du besöker (om sådan tillhandahålls).

Säkerhet och lagringstid

Anna Lindberg AB säkerställer att dina data är ordentligt säkrade och att de är skyddade mot obehörig användning, åtkomst och felaktig förstörelse. Dina uppgifter kommer att bevaras så länge som det krävs för ovan angivna syften eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att lösa eventuella tvister.

Ändringar i policyn

Vi kan ändra denna integritetspolicy emellanåt genom att publicera den uppdaterade versionen i vår webbshop. För väsentliga förändringar kommer vi att underrätta dig i rimlig tid. Vi rekommenderar dig att regelbundet besöka och att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.