I höst så startar jag  tillsammans med Sandra Ruuda Ledarutveckling “Mitt bästa LedarJag”. Om du blir nyfiken kan du gilla sidan på Facebook eller Instagram. #mittbästaLedarJag