Spekulationerna om varför jag väljer att avsluta mitt uppdrag på Svenska simförbundet är många. När kompromisserna i programmet blev för många och när det finns de som enbart vill sätta käppar i hjulet för något som vi tror kommer gynna svensk simhoppning  väljer jag att lämna mitt uppdrag. Argumentet från styrelsens ordförande om att det skulle vara åldern som är anledningen stämmer inte. Vi har under hela processen varit väldigt tillmötesgående i att hitta ett program som uppfyller Svenska simförbundet krav och önskemål. Simhoppningen ligger mig fortfarande varmt om hjärtat men jag vet också hur jag vill att vi ska arbeta och vad som krävs för att vi ska utveckla svensk simhoppning.