Inte ensam aldrig glömd

Inte ensam aldrig glömd

Idag utsätts tre barn i varje klass för sexuella övergrepp vilket betyder att många av oss har någon i vår närhet som är eller har blivit utsatt. Konsekvenserna av ett övergrepp är många och i de flesta fall oerhört destruktiva. När tryggheten försvinner förlorar man något av det viktigaste man har. Jag vill genom min medverkan i kampanjen ”Inte ensam aldrig glömd” visa mitt stöd till de som blivit utsatta och markera att den som fallit offer för sexuella övergrepp inte är ensam och heller aldrig glömd i det fruktansvärda man utsatts för. #inteensamaldrigglömd @inteensamaldrigglomd