I 16 år samlade jag erfarenheter från elitidrotten. I både med och motgång. I början var jag 14 år och ett barn och i slutet av min karriär 30 år med barn. Det tog sin tid för mig att bli medveten om vad en elitidrottskarriär kan bidra med som är värdefullt inte bara i idrottsvärlden utan i alla olika verksamheter. Idag driver jag tre olika bolag, är själv aktiv i näringslivet och framför allt samlat på mig mer erfarenheter av livet. Sedan jag avslutade min idrottskarriär har jag arbetat med utveckling av individer och grupper i olika branscher. Nu har jag förståelsen och kan applicera erfarenheter och kunskap från idrotten till andra verksamheter och till livet i sin helhet.

Genom mitt föredrag vill jag bidra och inspirera med nya insikter och konkreta verktyg. Mitt mål är att alla individer ska få ut sin fulla potential och samtidigt må bra i allt vad det innebär, oavsett verksamhet, inriktning och mål. Att prestera på toppen av sin förmåga och samtidigt vara hållbar som individ ställer höga krav och går i högsta grad hand i hand. Allt hänger ihop i en komplex helhet. Att skapa en god struktur och balans i livet är en förutsättning för att lyckas och njuta av att leva livet fullt ut.

Vi kan inte alltid prestera på toppen av vår förmåga men vi kan sträva efter att ha möjlighet att göra det vid de tillfällen då det förväntas av oss. Genom att identifiera särskilda tillfällen då det krävs mer av oss så skapar vi förutsättningar att få ut vår fulla potential. Individer mår bra av att utvecklas men det går inte att tävla eller spela match varje dag. 

Hoppas att ni kommer och lyssnar när jag får möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter och konkreta verktyg som du kan använda i din vardag.

Anna Lindberg föreläser på Hus 57 i Ängelholm